At Jørgensby-Skolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Jørgensby-Skolen

Faktuelle oplysninger Antal elever Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 10.03.17: 262 elever

Fordelt på 11 klasser og 4 læringsgrupper Overgang til anden uddannelse Efter 6. klasse fortsætter vores elever deres skolegang på Duborg-Skolen i Flensborg. Elever fra L6 fortsætter på Gustav Johannsen-Skolen. For at sikre, at eleverne får den bedst mulige overgang til deres nye skole, tilbyder vi i samarbejde med de nye skoler et brobygningsforløb. Nærmere oplysninger herom fås hos klasselæreren eller hos skolens ledelse på telefon: 0461-141230.

Antal lærere Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere fastansat i lærerstillinger: 23 Antal månedslønnede vikarer: 2

Aske Andersen a few seconds ago
Jørgensby-Skolen
Schulgang 2-6
24943 Flensburg

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Jørgensby-Skolen

Read a bit more about Jørgensby-Skolen.