ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Jørgensby-Skolen

Faktuelle oplysninger Antal elever Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 10.03.17: 262 elever

Fordelt på 11 klasser og 4 læringsgrupper Overgang til anden uddannelse Efter 6. klasse fortsætter vores elever deres skolegang på Duborg-Skolen i Flensborg. Elever fra L6 fortsætter på Gustav Johannsen-Skolen. For at sikre, at eleverne får den bedst mulige overgang til deres nye skole, tilbyder vi i samarbejde med de nye skoler et brobygningsforløb. Nærmere oplysninger herom fås hos klasselæreren eller hos skolens ledelse på telefon: 0461-141230.

Antal lærere Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere fastansat i lærerstillinger: 23 Antal månedslønnede vikarer: 2

Aske Andersen a few seconds ago
Jørgensby-Skolen
Schulgang 2-6
24943 Flensburg

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Jørgensby-Skolen

Read a bit more about Jørgensby-Skolen.