LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Jørgensby-Skolen

Faktuelle oplysninger Antal elever Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 10.03.17: 262 elever

Fordelt på 11 klasser og 4 læringsgrupper Overgang til anden uddannelse Efter 6. klasse fortsætter vores elever deres skolegang på Duborg-Skolen i Flensborg. Elever fra L6 fortsætter på Gustav Johannsen-Skolen. For at sikre, at eleverne får den bedst mulige overgang til deres nye skole, tilbyder vi i samarbejde med de nye skoler et brobygningsforløb. Nærmere oplysninger herom fås hos klasselæreren eller hos skolens ledelse på telefon: 0461-141230.

Antal lærere Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere fastansat i lærerstillinger: 23 Antal månedslønnede vikarer: 2

Aske Andersen a few seconds ago
Jørgensby-Skolen
Schulgang 2-6
24943 Flensburg