SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Jørgensby-Skolen

Read a bit more about Jørgensby-Skolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Jørgensby-Skolen

Faktuelle oplysninger Antal elever Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 10.03.17: 262 elever

Fordelt på 11 klasser og 4 læringsgrupper Overgang til anden uddannelse Efter 6. klasse fortsætter vores elever deres skolegang på Duborg-Skolen i Flensborg. Elever fra L6 fortsætter på Gustav Johannsen-Skolen. For at sikre, at eleverne får den bedst mulige overgang til deres nye skole, tilbyder vi i samarbejde med de nye skoler et brobygningsforløb. Nærmere oplysninger herom fås hos klasselæreren eller hos skolens ledelse på telefon: 0461-141230.

Antal lærere Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere fastansat i lærerstillinger: 23 Antal månedslønnede vikarer: 2

Aske Andersen a few seconds ago
Jørgensby-Skolen
Schulgang 2-6
24943 Flensburg