At Juelsminde Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Juelsminde Skole

Skolens vision og målsætninger Leg i sandkasse Vi er en skole i bevægelse, der sigter mod:

Faglighed og fællesskab Udsyn og indsigt Anerkendelse og ansvarlighed Målsætninger Faglighed At optimere den enkelte elevs læringspotentiale. At der sikres rum til sundhed…

Aske Andersen a few seconds ago
Juelsminde Skole
Vejlevej 7
7130 Juelsminde

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Juelsminde Skole

Read a bit more about Juelsminde Skole.