LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Kingoskolen

Velkommen Aftenens program • Frederikssund skolevæsen • Slangerup Skole • Hvad vil det sige at gå i skole • Hvad skal børn kunne når de begynder skole • Start i miniSFO • Om 0. klassen • Opdragelse • Forventninger til at gå i 0. klasse • Skolebestyrelsen og forældresamarbejde • Praktiske ting om skolestart • Spørgsmål Frederikssund skolevæsen Strategisk mål • Gruppen af elever, der er gode til at læse udgør mindst 80 % i alle tests • Gruppen af elever, der er gode til matematik udgør mindst 80 % i alle tests • Andelen af de allerdygtigste elever til dansk og matematik vokser hvert år • Andelen af elever med dårligste resultater i læsning og matematik reduceres hvert år • Ved termometerundersøgelse afdækkes det, at antallet af elever, der trives, vokser • Forældretilfredshedsundersøgelsen viser hvert år, at forældretilfredsheden øges • Antallet af segregerede elever falder hvert år Frederikssund skolevæsen Dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere Cooperative Learning Classroom Management LP True North Læringsledelse Folkeskolen • Kulturbærende • Demokrati – sammenhængskraft • Fællesskab – udvikling af kompetencer til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • Tilliden og trivslen i skolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Slangerup Skole – skolen for alle Slangerup Skole – blive så dygtig som man kan. • Helheder – emner, projekter – årsnorm på fagene • Sammenhæng skole – SFO: Pædagoger med i 0. – 2. klasse • ”Aktive børn lærer” • Afdelingsopdelt skole Findes der gode og dårlige skoler ? Lære at være skoleelev : • Komme ind når klokken ringer • Blive på skolens område selv om der ikke er hegn • Række fingeren op, når man vil sige noget • Være med til at bestemme ting omkring undervisningen og bidrage til undervisningen • Overholde små aftaler • Klare at holde frikvarter med 300-400 andre børn • Spise når der er spisepause • Acceptere at ikke alt arbejde er sjovt – skolen har mange kravsituationer • Forstå kollektive beskeder og oplæg • Være selvhjulpen omkring praktiske ting (toiletbesøg, tage overtøj på….) • Hjælpe til at rydde op i klassen, feje, hente mælk… • Kunne frigøre sig fra det man laver, når klassen skal noget andet (frikvarter, idræt, bibliotek…) • Lære at være til fællesmøde og klyngesamling • Kunne færdes rundt på skolen og vide hvor kontor, bibliotek osv. er • ………………………….. Ting børn skal kunne, når de begynder i skole : • Lege med andre børn. • Vente, når andre fortæller. • Kunne lytte til andre, høre historie. • Forstå kollektive beskeder. • Selv klare mindre konflikter. • Være selvhjulpen. • Hinke, hoppe, spille bold, kaste, gribe … • Klippe. • Bruge en blyant og farver. • Kunne sidde roligt på en stol. • Komme med ideer til lege, billeder • Være nysgerrig, spørge om tingene • Bruge sproget til at fortælle, digte historier, synge … • Kunne sige fra • Kunne udtrykke hvad de føler • Kunne klare at blive irettesat • Klare ikke at få sin vilje • Forstå at andre børn også har nogle behov At tænke er…. ? • At tænke er når man holder munden lukket og snakker videre inde i ho’det . MiniSFO start. • Brobygning og overlevering mellem børnehave og 0. klasse • 4 grupper – 2 basisrum • Klasser sammensættes i juni. Men mulighed for justeringer indtil efterårsferien • Forældremøde i april med introduktion til miniperiode og SFO-livet Om 0. klasse

Tal med dit barn! At læse med sit barn • Forskning viser at børn der får læst historier, får større ordforråd og en bedre sprogforståelse • Snak med jeres barn om bogen og stil spørgsmål. – Hvad tror du der sker nu? – Var der noget, du godt kunne lide ved historien? – Var der noget, du ikke kunne lide ved historien? – Var der noget, du undrede dig over? Opdragelse Ingen løftet pegefinger ! Børnenes forventninger til 0. klassen . • Jeg skal gå sammen med mine kammerater • Jeg skal lære at læse • Jeg skal have det sjovt • Jeg skal have bøger • Jeg skal have lektier for Børnenes oplevelser Forventninger – Nye legemuligheder – Nye venner – Lære mere/møde større udfordringer Bekymringer – At sige farvel, at miste, savne – Usikkerhed over for det ukendte – Ikke at kunne leve op til de nye krav (især drenge) Hvordan kan vi skabe en god overgang? • Forberede barnet på det nye (besøg, snakke sammen, tage fotos, tegne, osv.) • Tage ordentlig afsked med ’det gamle’ • Snakke om oplevelser, savn, forventninger, glæder, osv. Det er ”tidens børn” gode til : • Stor viden om alverdens ting • Gode til at stå frem foran andre • Vant til at argumentere • God fingermotorik ved computerspil • God til teknik - fjernbetjeninger, telefoner, TV, musikanlæg, computere… • God fornemmelse for engelsk • Kan sidde lang tid foran en skærm (tablet, computer, tv…) • Klare en kopmpleks hverdag • God til at forbruge, modebevist • Filosofisk – tænker over verdensrummet, livet … • Plus 117 andre ting Skolebestyrelsen og forældresamarbejde

Praktiske ting om skolestart. • Samtaleark fra børnehaverne. • Møde børnehaver – SFO/skole • Besked om afdeling senest i uge 6 • Se skolen/SFO onsdag den 7. marts kl. 16-19 • Forældremøde i mini-SFO onsdag den 11. april kl.17.00 • Start i mini-SFO tirsdag den

  1. maj • Start i bh.klasse mandag den
  2. august • Forældremøde i 0. klasse i august Web-indskrivning Web-indskrivning (tabulex.net) Hvis der er særlige ønsker bl.a. til afdeling, skriver man det i feltet: Vigtig information til skolen
  • med en begrundelse. F.eks. at der er en eller flere søskende på en af afdelingerne Spørgsmål ? Tak for i aften
Aske Andersen a few seconds ago
Kingoskolen
Strandstræde 28 A
3550 Slangerup