SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Kingoskolen

Read a bit more about Kingoskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Kingoskolen

Velkommen Aftenens program • Frederikssund skolevæsen • Slangerup Skole • Hvad vil det sige at gå i skole • Hvad skal børn kunne når de begynder skole • Start i miniSFO • Om 0. klassen • Opdragelse • Forventninger til at gå i 0. klasse • Skolebestyrelsen og forældresamarbejde • Praktiske ting om skolestart • Spørgsmål Frederikssund skolevæsen Strategisk mål • Gruppen af elever, der er gode til at læse udgør mindst 80 % i alle tests • Gruppen af elever, der er gode til matematik udgør mindst 80 % i alle tests • Andelen af de allerdygtigste elever til dansk og matematik vokser hvert år • Andelen af elever med dårligste resultater i læsning og matematik reduceres hvert år • Ved termometerundersøgelse afdækkes det, at antallet af elever, der trives, vokser • Forældretilfredshedsundersøgelsen viser hvert år, at forældretilfredsheden øges • Antallet af segregerede elever falder hvert år Frederikssund skolevæsen Dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere Cooperative Learning Classroom Management LP True North Læringsledelse Folkeskolen • Kulturbærende • Demokrati – sammenhængskraft • Fællesskab – udvikling af kompetencer til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • Tilliden og trivslen i skolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Slangerup Skole – skolen for alle Slangerup Skole – blive så dygtig som man kan. • Helheder – emner, projekter – årsnorm på fagene • Sammenhæng skole – SFO: Pædagoger med i 0. – 2. klasse • ”Aktive børn lærer” • Afdelingsopdelt skole Findes der gode og dårlige skoler ? Lære at være skoleelev : • Komme ind når klokken ringer • Blive på skolens område selv om der ikke er hegn • Række fingeren op, når man vil sige noget • Være med til at bestemme ting omkring undervisningen og bidrage til undervisningen • Overholde små aftaler • Klare at holde frikvarter med 300-400 andre børn • Spise når der er spisepause • Acceptere at ikke alt arbejde er sjovt – skolen har mange kravsituationer • Forstå kollektive beskeder og oplæg • Være selvhjulpen omkring praktiske ting (toiletbesøg, tage overtøj på….) • Hjælpe til at rydde op i klassen, feje, hente mælk… • Kunne frigøre sig fra det man laver, når klassen skal noget andet (frikvarter, idræt, bibliotek…) • Lære at være til fællesmøde og klyngesamling • Kunne færdes rundt på skolen og vide hvor kontor, bibliotek osv. er • ………………………….. Ting børn skal kunne, når de begynder i skole : • Lege med andre børn. • Vente, når andre fortæller. • Kunne lytte til andre, høre historie. • Forstå kollektive beskeder. • Selv klare mindre konflikter. • Være selvhjulpen. • Hinke, hoppe, spille bold, kaste, gribe … • Klippe. • Bruge en blyant og farver. • Kunne sidde roligt på en stol. • Komme med ideer til lege, billeder • Være nysgerrig, spørge om tingene • Bruge sproget til at fortælle, digte historier, synge … • Kunne sige fra • Kunne udtrykke hvad de føler • Kunne klare at blive irettesat • Klare ikke at få sin vilje • Forstå at andre børn også har nogle behov At tænke er…. ? • At tænke er når man holder munden lukket og snakker videre inde i ho’det . MiniSFO start. • Brobygning og overlevering mellem børnehave og 0. klasse • 4 grupper – 2 basisrum • Klasser sammensættes i juni. Men mulighed for justeringer indtil efterårsferien • Forældremøde i april med introduktion til miniperiode og SFO-livet Om 0. klasse

Tal med dit barn! At læse med sit barn • Forskning viser at børn der får læst historier, får større ordforråd og en bedre sprogforståelse • Snak med jeres barn om bogen og stil spørgsmål. – Hvad tror du der sker nu? – Var der noget, du godt kunne lide ved historien? – Var der noget, du ikke kunne lide ved historien? – Var der noget, du undrede dig over? Opdragelse Ingen løftet pegefinger ! Børnenes forventninger til 0. klassen . • Jeg skal gå sammen med mine kammerater • Jeg skal lære at læse • Jeg skal have det sjovt • Jeg skal have bøger • Jeg skal have lektier for Børnenes oplevelser Forventninger – Nye legemuligheder – Nye venner – Lære mere/møde større udfordringer Bekymringer – At sige farvel, at miste, savne – Usikkerhed over for det ukendte – Ikke at kunne leve op til de nye krav (især drenge) Hvordan kan vi skabe en god overgang? • Forberede barnet på det nye (besøg, snakke sammen, tage fotos, tegne, osv.) • Tage ordentlig afsked med ’det gamle’ • Snakke om oplevelser, savn, forventninger, glæder, osv. Det er ”tidens børn” gode til : • Stor viden om alverdens ting • Gode til at stå frem foran andre • Vant til at argumentere • God fingermotorik ved computerspil • God til teknik - fjernbetjeninger, telefoner, TV, musikanlæg, computere… • God fornemmelse for engelsk • Kan sidde lang tid foran en skærm (tablet, computer, tv…) • Klare en kopmpleks hverdag • God til at forbruge, modebevist • Filosofisk – tænker over verdensrummet, livet … • Plus 117 andre ting Skolebestyrelsen og forældresamarbejde

Praktiske ting om skolestart. • Samtaleark fra børnehaverne. • Møde børnehaver – SFO/skole • Besked om afdeling senest i uge 6 • Se skolen/SFO onsdag den 7. marts kl. 16-19 • Forældremøde i mini-SFO onsdag den 11. april kl.17.00 • Start i mini-SFO tirsdag den

  1. maj • Start i bh.klasse mandag den
  2. august • Forældremøde i 0. klasse i august Web-indskrivning Web-indskrivning (tabulex.net) Hvis der er særlige ønsker bl.a. til afdeling, skriver man det i feltet: Vigtig information til skolen
  • med en begrundelse. F.eks. at der er en eller flere søskende på en af afdelingerne Spørgsmål ? Tak for i aften
Aske Andersen a few seconds ago
Kingoskolen
Strandstræde 28 A
3550 Slangerup