Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Klarup Skole

Klarup Skole Klarup Skole er en tresporet skole med i alt 30 klasser fra børnehaveklasse til og med 9.

Alle klasser på skolen har eget hjemlokale.

Klarup Skole har 10 klassetrin inkl. 0. klasse. Elever, som efter 9. klasse ønsker at tage 10. klasse med, søger en af de skoler i Aalborg Kommunale Skolevæsen, som har 10. KlasseCenter.

Typer af tilbud efter skoletid Fritidstilbud

Klarup Skoles fritidsordning har tre afdelinger. To i selvstændige bygninger og en afd. i sammenhæng med skolen:

× DUS SYD på Klarup Skolevej 19, tlf. 25 20 02 93 - e-mail: dussyd@klarupskole.dk (0. og 1. årgang)

× DUS NORD på Hellasvej 5, tlf. 25 20 02 94 - e-mail: dusnord@klarupskole.dk (3. årgang og DUS II)

× DUS ØST på Trekanten 21, tlf. 25 20 02 95 - e-mail: dusost@klarupskole.dk (2. årgang)

DUS I har morgenåbning på skolen i DUS SYD fra kl. 6.15, og afdelingerne lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). På skolefridage er der åbent hele dagen, men ikke nødvendigvis i alle afdelinger. Vi har lukket to uger i sommerferien.

DUS II åbner hver dag når børnene får fri fra skole og lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). DUS II er lukket på alle skolefridage. I DUS ll er der desuden Juniorklub kl. 17-21 en aften om ugen.

Klarup Skole har i en årrække haft et velfungerende korarbejde, og der er tre børne- og ungdomskor knyttet til skolen. Klarup Skoles Kor blev etableret i 1970 og har elever fra 6. til 9. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul.

De øvrige kor er tilknyttet Aalborg Kulturskole. Se nedenfor. Aalborg Kulturskole omfatter på Klarup Skole musik og billedkunst. Siden 1970 har der været tradition for at afholde en forårskoncert, hvor elever fra Den musiske Skole, skolens kor og undertiden hele klasser viser de indbudte gæster, hvad de har lært. Under Den musiske Skole hører to af skolens kor: Klarup Skoles Minikor, som grundlagdes i 1978, og har elever fra 3. til 5. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul. Klarup Pigekor består af tidligere elever samt nuværende elever fra de ældste klasser. Koret blev grundlagt i 1980 og dirigeres af Christina Kjærulff. Klarup Pigekor har øvelokale på Musikkonservatoriet i Aalborg.

Skolen bliver i øvrigt flittigt brugt af lokalområdets institutioner og foreninger. Byens børnehaver og dagplejere tildeles tider i lethallen og hallen, ligesom ældreidrætten “Ud af røret” råder over tid i hallen i skoletiden. Efter skoletid tager Nøvling Idrætsforening (NIF) og Romdrup Klarup Gymnastikforening (RKG) over. Ved større sportsarrangementer er der desuden ofte weekendovernatninger i skolens lokaler. På selve skolen har vi cykleklubben KOCK og LOF som faste fritidsbrugere. Hertil kommer enkelte af byens borgere, som også bruger især skolens IT- faciliteter og lokaler til møder.

Aske Andersen a few seconds ago
Klarup Skole
Hellasvej 17
9270 Klarup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.