At Klarup Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Klarup Skole

Klarup Skole Klarup Skole er en tresporet skole med i alt 30 klasser fra børnehaveklasse til og med 9.

Alle klasser på skolen har eget hjemlokale.

Klarup Skole har 10 klassetrin inkl. 0. klasse. Elever, som efter 9. klasse ønsker at tage 10. klasse med, søger en af de skoler i Aalborg Kommunale Skolevæsen, som har 10. KlasseCenter.

Typer af tilbud efter skoletid Fritidstilbud

Klarup Skoles fritidsordning har tre afdelinger. To i selvstændige bygninger og en afd. i sammenhæng med skolen:

× DUS SYD på Klarup Skolevej 19, tlf. 25 20 02 93 - e-mail: dussyd@klarupskole.dk (0. og 1. årgang)

× DUS NORD på Hellasvej 5, tlf. 25 20 02 94 - e-mail: dusnord@klarupskole.dk (3. årgang og DUS II)

× DUS ØST på Trekanten 21, tlf. 25 20 02 95 - e-mail: dusost@klarupskole.dk (2. årgang)

DUS I har morgenåbning på skolen i DUS SYD fra kl. 6.15, og afdelingerne lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). På skolefridage er der åbent hele dagen, men ikke nødvendigvis i alle afdelinger. Vi har lukket to uger i sommerferien.

DUS II åbner hver dag når børnene får fri fra skole og lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). DUS II er lukket på alle skolefridage. I DUS ll er der desuden Juniorklub kl. 17-21 en aften om ugen.

Klarup Skole har i en årrække haft et velfungerende korarbejde, og der er tre børne- og ungdomskor knyttet til skolen. Klarup Skoles Kor blev etableret i 1970 og har elever fra 6. til 9. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul.

De øvrige kor er tilknyttet Aalborg Kulturskole. Se nedenfor. Aalborg Kulturskole omfatter på Klarup Skole musik og billedkunst. Siden 1970 har der været tradition for at afholde en forårskoncert, hvor elever fra Den musiske Skole, skolens kor og undertiden hele klasser viser de indbudte gæster, hvad de har lært. Under Den musiske Skole hører to af skolens kor: Klarup Skoles Minikor, som grundlagdes i 1978, og har elever fra 3. til 5. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul. Klarup Pigekor består af tidligere elever samt nuværende elever fra de ældste klasser. Koret blev grundlagt i 1980 og dirigeres af Christina Kjærulff. Klarup Pigekor har øvelokale på Musikkonservatoriet i Aalborg.

Skolen bliver i øvrigt flittigt brugt af lokalområdets institutioner og foreninger. Byens børnehaver og dagplejere tildeles tider i lethallen og hallen, ligesom ældreidrætten “Ud af røret” råder over tid i hallen i skoletiden. Efter skoletid tager Nøvling Idrætsforening (NIF) og Romdrup Klarup Gymnastikforening (RKG) over. Ved større sportsarrangementer er der desuden ofte weekendovernatninger i skolens lokaler. På selve skolen har vi cykleklubben KOCK og LOF som faste fritidsbrugere. Hertil kommer enkelte af byens borgere, som også bruger især skolens IT- faciliteter og lokaler til møder.

Aske Andersen a few seconds ago
Klarup Skole
Hellasvej 17
9270 Klarup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Klarup Skole

Read a bit more about Klarup Skole.