ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Klarup Skole

Klarup Skole Klarup Skole er en tresporet skole med i alt 30 klasser fra børnehaveklasse til og med 9.

Alle klasser på skolen har eget hjemlokale.

Klarup Skole har 10 klassetrin inkl. 0. klasse. Elever, som efter 9. klasse ønsker at tage 10. klasse med, søger en af de skoler i Aalborg Kommunale Skolevæsen, som har 10. KlasseCenter.

Typer af tilbud efter skoletid Fritidstilbud

Klarup Skoles fritidsordning har tre afdelinger. To i selvstændige bygninger og en afd. i sammenhæng med skolen:

× DUS SYD på Klarup Skolevej 19, tlf. 25 20 02 93 - e-mail: dussyd@klarupskole.dk (0. og 1. årgang)

× DUS NORD på Hellasvej 5, tlf. 25 20 02 94 - e-mail: dusnord@klarupskole.dk (3. årgang og DUS II)

× DUS ØST på Trekanten 21, tlf. 25 20 02 95 - e-mail: dusost@klarupskole.dk (2. årgang)

DUS I har morgenåbning på skolen i DUS SYD fra kl. 6.15, og afdelingerne lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). På skolefridage er der åbent hele dagen, men ikke nødvendigvis i alle afdelinger. Vi har lukket to uger i sommerferien.

DUS II åbner hver dag når børnene får fri fra skole og lukker kl. 17.00 (fredage dog kl. 16.00). DUS II er lukket på alle skolefridage. I DUS ll er der desuden Juniorklub kl. 17-21 en aften om ugen.

Klarup Skole har i en årrække haft et velfungerende korarbejde, og der er tre børne- og ungdomskor knyttet til skolen. Klarup Skoles Kor blev etableret i 1970 og har elever fra 6. til 9. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul.

De øvrige kor er tilknyttet Aalborg Kulturskole. Se nedenfor. Aalborg Kulturskole omfatter på Klarup Skole musik og billedkunst. Siden 1970 har der været tradition for at afholde en forårskoncert, hvor elever fra Den musiske Skole, skolens kor og undertiden hele klasser viser de indbudte gæster, hvad de har lært. Under Den musiske Skole hører to af skolens kor: Klarup Skoles Minikor, som grundlagdes i 1978, og har elever fra 3. til 5. klasse. Koret dirigeres af Pia Juul. Klarup Pigekor består af tidligere elever samt nuværende elever fra de ældste klasser. Koret blev grundlagt i 1980 og dirigeres af Christina Kjærulff. Klarup Pigekor har øvelokale på Musikkonservatoriet i Aalborg.

Skolen bliver i øvrigt flittigt brugt af lokalområdets institutioner og foreninger. Byens børnehaver og dagplejere tildeles tider i lethallen og hallen, ligesom ældreidrætten “Ud af røret” råder over tid i hallen i skoletiden. Efter skoletid tager Nøvling Idrætsforening (NIF) og Romdrup Klarup Gymnastikforening (RKG) over. Ved større sportsarrangementer er der desuden ofte weekendovernatninger i skolens lokaler. På selve skolen har vi cykleklubben KOCK og LOF som faste fritidsbrugere. Hertil kommer enkelte af byens borgere, som også bruger især skolens IT- faciliteter og lokaler til møder.

Aske Andersen a few seconds ago
Klarup Skole
Hellasvej 17
9270 Klarup

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Klarup Skole

Read a bit more about Klarup Skole.