Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Køge Lille Skole

Køge Lille Skole er en skole, hvor vi vægter en levende dagligdag med udgangspunkt i det forpligtende og anerkendende fællesskab mellem børn, forældre og medarbejdere. Vores skole skal skabe rammer for kreativitet, oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børnene får mulighed for at udvikle erkendelse og fantasi, og får tillid og troen på egen evner og muligheder.

​Vi forstår formidling af viden som et samspil mellem alle implicerede. Vores undervisning veksler mellem klasseundervisning, fortælling, dialog og projektarbejdsformen, der giver plads til det eksperimenterende og undersøgende, og hvor børnene skal anvende deres viden i praksis. Vi tror på, at et anerkendende fællesskab med engagement, oplevelser og faglig fordybelse giver børene det fundament, der gør dem til nysgerrige og livsduelige voksne.

​Vi elsker at undervise og lære, og vi nyder at udnytte vores lille skoles muligheder for spontane, skøre indfald og fordelen ved, at vi alle kender hinanden. Vi inddrager og gør brug af vores skønne udearealer, både i undervisningen og i fritidsdelen, til gavn for vores børns læring og trivsel. Vi ønsker at udvikle en grøn og bæredygtig skole, som danner miljøbevidste unge, som tager ansvar for vores fælles natur.

Børn, forældre og personale skal opleve at skolens dagligdag bygger på tillid, kreativitet og faglighed. Alle skal mod til forandring og accepter at udvikling ofte kræver forandring. Fællesskab, nærvær, dialog og engagement er fundamentet for skolens arbejde.

LÆRING

Vores undervisning og skolekultur understøtter samspillet mellem den faglige, sociale og personlige udvikling samt barnets sociale dannelse. I vores undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhæng. Vi mener erkendelsen fremmes via dialogen, samarbejdet og fortællingen. Vores undervisning styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder og i bevægelse. SKOLEKULTUR

Vi gør alle en indsats for at forstå og rumme hinandens forskelligehder Vi anerkender alle, at individuelle behov nogle gange skal indpasses i fællesskabets interesse Vi tager alle ansvar for egne handlinger Vi viser respekt for hinanden, tingene og naturen omkring os Lilleskolens elever, medarbejdere og forældre deltager i skolens liv og udvikling. Vi møder forældrer i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse. DANNELSE

En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig selv og et af grundelementerne i børns dannelse. Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der viser mod, respekt og udvikler dømme- og handlekraft Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokratisk samfund, lære at argumentere og tro på egne evner og handlinger. Børnene skal forberedes til en globaliseret verden, kunne indgå i forskellige kulturer og det komplicerede samspil mellem natur og samfund

Aske Andersen a few seconds ago
Køge Lille Skole
Egøjevej 130
4600 Køge

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.