About Lindevangskolen

Hvilke pædagogiske principper vægter skolen?

Lindevangskolen har siden 1995 arbejdet med etiske regnskab, og har i dialog mellem, forældre, medarbejdere og elever formuleret skolens værdigrundlag, som består af 6 overordnede værdier, der alle er uddybende formuleret i handlingsorienterende underpunkter. Rækkefølgen er ikke prioriteret for de 6 overordnede værdier: Medindflydelse, ligeværdigt samarbejde og ansvar Aktiv information og åben dialog Positiv skoleånd og -udvikling Tryghed for alle Høj faglig standard Gode fysiske rammer og ressourcer Værdierne er dækkende for hele skolens virksomhed, men særligt skal fremhæves følgende værdier, der understreger nogle af de pædagogiske principper skolen vægter: at eleverne får udfordringer, der passer til deres udvikling, interesser og styrkeområder at eleverne opbygger en faglig, bred grundlæggende viden at de kreative fag spiller en vigtig rolle i undervisningen at medarbejderne og ledelsen udviser initiativ, engagement og har en positiv holdning til forandringer at Lindevangskolen er præget af pædagogisk nytænkning og udviklingsarbejde

Hvilke undervisningsformer lægger skolen vægt på? Hovedparten af skematimer er lagt som moduler, hvilket giver mulighed for sammenhæng og fordybelse. Flere gange om året arbejdes med fleksuger, hvor eleverne kan koncentrere sig om et enkelt eller flere fagområde. Skolen har stor fokus på den faglige udvikling og for at styrke dette er lærerne som udgangspunkt tilknyttet en enkelt afdeling (indskoling, mellemtrin eller udskolingen). Dette medfører, at et lærerteam på 4-6 lærere vil kunne varetage undervisningen på ét klassetrin og derved give større fleksibilitet og samarbejde klasserne imellem. SFO (skolefritidsordningen) og indskolingen deler i stort omfang lokaler, og her lægges der vægt på samarbejde mellem lærere og pædagoger for at koordinere og styrke indsatsen i indskolingsårene. Børnehaveklasseledere og pædagoger er fælles om undervisningen i 15 timer/uge i børnehaveklassen og lærere og pædagoger er fælles 6 timer/uge på 1. og 2. klassetrin. Skolen vægter kontakten til det omgivende samfund og har derfor mange ture ud af huset. Som byskole har vi nem adgang til museer, zoo, eksperimentarium, planetarium mm.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter Fastelavnsfest, ZOO-besøg for hele skolen, motionsløb, idrætsdage, forårskoncert og kulturelle arrangementer er tilbagevendende begivenheder. I sommerferien afholdes feriekoloni for de mindste elever med deltagelse af lærere og pædagoger fra skolen. Vi har vi fået etableret en legepatrulje. Patruljen består af større elever, der i igangsætter lege for de mindre elever. Skolen har endvidere to lektiecafeer – for henholdsvis de store og de små elever. Disse tilbud benyttes i stor udstrækning. Desuden har vi en pigecafe for de store elever. Lindevangskolen er praktikskole for Frederiksberg Seminarium.

Eventuelle særlige undervisningstilbud Skolens støttecenter giver tilbud om specialundervisning.
 Indsatsen koncentreres især om forebyggelse i skolestarten og om korte intense kurser videre i forløbet. Indsatsen for de tosprogede elever gives i indskolingen som et to timers tilbud hver dag i perioder. Her er der tilknyttet en tosprogslærer. For elever fra 3. - 9. klasse koncentreres indsatsen i 2 årlige forløb af 3 ugers varighed. Til støttecenteret er desuden tilknyttet 5 AKT-lærere. Denne gruppe arbejder primært med elevernes Adfærd-Kontakt-Trivsel. For elever med trivselsproblemer tildeles der støtte efter behov. Skolen har få regler for frikvarterer: Eleverne må fra 7. klassetrin, - og med forældrenes tilladelse, forlade skolen i frikvartererne. I spisepausen, hvor de store går hjem, skal alle elever være ude, i øvrige frikvarterer vælger man selv, om det er klassen eller gården. Eleverne må kun gå i skolehaverne i følge med voksne. Kl. 13 låses skoleporten for kørende trafik og herefter kan der løbes på rulleskøjter og cykles på hele området.

Skolens indsatsområder Skolebestyrelsen har besluttet at der skal være speciel fokus på skole-/samarbejde, og trivsel, sundhed og motion.

Aske Andersen a few seconds ago
Lindevangskolen
P.G. Ramms Alle 26
2000 Frederiksberg

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.