About Lyshøjskolen

Velkommen til Lyshøjskolen Lyshøjskolen ligger i den nordøstlige del af Kolding i det område, der hedder Nr. Bjert /Strandhuse.

Drejenshalvøen har fortsat vækst, det betyder stigende elevtal på vores skole. Skolen har august 2018 1026 elever fordelt på 44 klasser. I 2018/19 har vi 4 børnehaveklasser, og 4 - 5 spor på de resterende årgange.

Vi er meget optaget af, hvordan skolen frem mod 2020 udvikler sig i forhold til læringsbegrebet og 21th. skills. Vi har fokus på, gennem barnets skoleforløb, at arbejde med design -og innovationskompetencer for at ruste eleven til altid at turde gå nye veje for at finde løsninger på problemstillinger. Vi har fokus på understøttende undervisning, faglig fordybelse og bevægelse. Vi inddrager lokalområdet i vores skole - åben skole, ligesom vi frem mod 2020 har fokus på skolens udearealer. Vi har engelsk i indskolingen og tysk på mellemtrinnet. Vi arbejder med håndværk og design fra 4. klasse og madkundskab fra 6. klasse.

Skolen er i et plan, opdelt i 6 områder, hvor eleverne har klasselokaler i 4 aulaer, opdelt efter årgangene. Herved oplever eleverne "en lille skole" i den store skole. Skolen fungerer som 3-delt skole, hvor eleverne befinder sig enten i afdelingen for 0. – 3.klasse, afdelingen for 4. – 6. klasse eller på Lyshøj Nord, som er afdelingen for 7. – 9. klasse. Lærerne har deres primære virke i en af afdelingerne, og dermed et mere afgrænset arbejdsområde, hvilket tilgodeser den enkelte elev og lærer, men medfører også, at eleverne skifter lærere 3 gange i deres skoleforløb. Vi har om en konsekvens af dette fokus på elevernes kompetencer på Lyshøjskolen. Dette indebærer, at vi gennem platformen MeeBook følger elevens udvikling i en dynamisk elevplan, som evalueres med elev og forældre årligt.

T�t p� gr�nne omr�der

Vi er placeret i umiddelbar nærhed af skov, fjord og strand. Til skolen hører 2 idrætshaller og et stort grønt idrætsområde. Skolens placering nær ved Kolding Fjord, Kunstmuseet Trapholt, Kobbelskoven, Apoterkerbækken etc. anvendes i den daglige undervisning til mange spændende aktiviteter.

Skolen modtager endvidere hvert år lærerstuderende i praktik. Lyshøjskolen deltager i et 3-årigt samarbejde med UCSyd omkring skoleovertagelse. Projektet afrundes september 2018.

På skolen er der placeret en skolefritidsordning med plads til 350 børn. Disse passes i eksisterende lokaler samt i et Multihus, som i skoletiden anvendes til natur- og teknologiundervisning.

Hvid aula

Skolen benytter i dag bærbare computere i den daglige undervisning. Skolen har trådløst netværk, så eleverne kan logge sig på internettet rundt omkring i klasselokalerne og på gangene. Skolen arbejder med interaktive tavler i alle lokaler. Vi opfordrer eleverne til at medbringe egen computer allerede fra skolestart.

Lyshøjskolen er en velfungerende skole med engagerede og initiativrige lærere, der giver eleverne udfordringer og muligheder for faglig fordybelse, men også stiller krav til elevernes arbejdsindsats, engagement, ansvarlighed og disciplin. På samme måde som der er skole- hjemsamtaler med forældrene/eleverne, har skolen elevsamtaler,hvilket indebærer at klasselæreren samtaler med den enkelte elev 2 gange om året om skolegang, målsætning og trivsel.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs stærke og svage sider vægtes såvel de boglige kundskaber som de kreative egenskaber, og gennem stimulering af den naturlige nysgerrighed og kritiske sans motiveres eleverne til selvstændig tænkning.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for at børnene får en god skolegang. Der afholdes 2 forældremøder i hvert skoleår, hvor det 2. forældremøde har karakter af et dialogmøde omkring praktiske forhold i børnenes hverdag eller diskussioner om aktuelle problemstillinger.

Skolen har endvidere lavet en handlingsplan mod mobning (Antimobbestrategi). En handleplan, hvor AKT-lærere og ledelse er vigtige aktører. AKT-lærerne fører samtaler med offer og mobber, hvorefter opfølgende samtale altid finder sted.

I 1. og 2. klasse har vi supplerende undervisning for at hjælpe med den enkelte elevs faglighed, inden der evt. opstår et fagligt problem. Vi tilstræber at vores AKT-lærere er aktive i klasserne og evt. kan afhjælpe eller adfærdsregulere, inden en elev tages ud af klassesammenhæng.

Den daglige undervisning brydes af temadage - linjedage i den enkelte klasse, temadage på tværs af klasserne, tværfaglige projekter,skolerejser, ture ud af huset. Lyshøjskolen sætter fokus på design og innovation, og er i tæt samarbejde med både Trapholt og Koldinghus. Skolen har udarbejdet en designlæseplan. Klasserne er på skolerejse i 2., 4., 6. og 8. klasse, hvor en deltagerbetaling finder sted, og forældrene indgår i dialog med lærerne om skolerejsens mål. Skolen har udveksling med klasser fra Koldings venskabsbyer: Stykkisholmur (Island) og Huescar (Spanien) samt Gedsamtschule Edertal, Tyskland.

Skolen har et stort samarbejde med de omkringliggende institutioner samt den lokale idrætsforening NBSIF.

Aske Andersen a few seconds ago
Lyshøjskolen
Lyshøjallé 1
6000 Kolding

Playgrounds near Lyshøjskolen

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.