About Mejrup Skole

Målsætning for Mejrup Skole.

På Mejrup Skole er det vores mål, at eleverne, både socialt og fagligt forberedes til livet efter skolen – såvel individuelt som i samspil med andre.

Dette gøres ved at prioritere en tryg skolestart, fokusere på trivsel i hele elevens skolegang, sætte den enkelte elev i centrum og give plads til at udvikle evner og styrkesider.

Aske Andersen a few seconds ago
Mejrup Skole
Mejrup Kirkevej 3
7500 Holstebro

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.