At Mejrup Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Mejrup Skole

Målsætning for Mejrup Skole.

På Mejrup Skole er det vores mål, at eleverne, både socialt og fagligt forberedes til livet efter skolen – såvel individuelt som i samspil med andre.

Dette gøres ved at prioritere en tryg skolestart, fokusere på trivsel i hele elevens skolegang, sætte den enkelte elev i centrum og give plads til at udvikle evner og styrkesider.

Aske Andersen a few seconds ago
Mejrup Skole
Mejrup Kirkevej 3
7500 Holstebro

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Mejrup Skole

Read a bit more about Mejrup Skole.