LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Mejrup Skole

Målsætning for Mejrup Skole.

På Mejrup Skole er det vores mål, at eleverne, både socialt og fagligt forberedes til livet efter skolen – såvel individuelt som i samspil med andre.

Dette gøres ved at prioritere en tryg skolestart, fokusere på trivsel i hele elevens skolegang, sætte den enkelte elev i centrum og give plads til at udvikle evner og styrkesider.

Aske Andersen a few seconds ago
Mejrup Skole
Mejrup Kirkevej 3
7500 Holstebro