At Mølleholmskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Mølleholmskolen

Mølleholmen 20 2630 Taastrup Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen) Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj) E-mail: moelleholmskolen@htk.dk www.moelleholmskolen.dk

  1. november 2016 MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Kort om skolen Mølleholmskolen er beliggende på Mølleholmen 20 i den nordøstlige del af Høje Taastrup Kommune. Mølleholmskolen blev dannet i 2012 som en fusion mellem Grønhøjskolen og Parkskolen samt de specialpædagogiske fritidstilbud Svanen og Højgården. Ledelsen udgøres af skoleleder Per Hovmand, souschef Kenneth Bargsteen Rosfort, SFO-leder Ole Kruse Pedersen, afdelingsleder Sigrid Høgh-Lefholm, sekretariatsleder Mai Kragdahl, afdelingsleder i Heltidstilbuddet Dorte Ørbæk og Helene Røssel. Vi har kapacitet til fire spor, men er tresporet på samtlige årgange fra 0. til 9. årgang. Vi har 160 ansatte, og der går ca. 850 elever på skolen. Hovedparten af eleverne går på Storskolen, der omfatter den almindelige folkeskole. Derudover rummer skolen en specialafdeling for børn med vidtgående vanskeligheder. Denne afdeling benævnes Heltidstilbuddet. Vi har endvidere en specialafdeling for børn med kommunikationsvanskeligheder (U-klasser) samt en afdeling for unge med socioemotionelle vanskeligheder (E-klassen). Endelig har vi fire modtageklasser (F-klasser). Disse klasser dækker hele skoleforløbet, og er for elever, som lige er ankommet til Danmark og derfor har brug for intensiv undervisning i dansk inden udslusning til den almindelige folkeskole. Værdier Skolens praksis bygger på følgende værdier:  Fællesskab og inklusion  Faglighed  Tryghed og trivsel  Ansvarlighed  Anerkendelse og gensidig respekt Vision og målsætning I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har vi formuleret følgende vision: Mølleholmskolen skal være et sted, hvor eleverne bliver så dygtige som de kan, og hvor elever og medarbejdere trives med hinanden. Til visionen knytter følgende målsætninger sig: Vi vil lære eleverne at lære og opnå høje faglige resultater Vi vil mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater Vi vil udvikle elevernes sociale kompetencer og ad den vej øge deres trivsel Mølleholmen 20 2630 Taastrup Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen) Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj) E-mail: moelleholmskolen@htk.dk www.moelleholmskolen.dk
  2. november 2016 MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Heltidstilbuddet Mølleholmskolen rummer flere specialklasserækker heriblandt et specialpædagogisk tilbud for vidtgående specialundervisning. Afdelingen fungerer som et heltidstilbud, der er multifunktionelt indrettet, hvorved det danner rammen for såvel skole, fritid og ungdomsklub. Tilbuddet er normeret til 48 elever, delt på to matrikler - med en åbningstid fra 8.00-16.30, samt to aftener til kl. 20.00. Heltidstilbuddet er resultat af en vellykket fusion mellem H-sporet på den tidligere Grønhøjskolen samt det specialpædagogiske fritidstilbud Højgården og Svanen. Traditioner Vi gør meget for at håndhæve vores traditioner i løbet af skoleåret, da de understøtter både trivslen og fagligheden. Disse er: Alle klassetrin Læsningens dag Uge Sex Motionsdag fredag uge 41 Alle børn cykler Flagallé for 0. årgang Juleklippe Venskabsklasser Featureuge hvert andet skoleår Stearinlysallé Idrætsdag Fællessamlinger i hallen Indskolingen Skolens skakdag Fastelavn Skolebal Gåprøve Cyklistprøve Mellemtrinnet Lucia Cyklistprøve Filmgalla Idrætsdag Udskolingen Blå mandag
  3. kl.’s sidste skoledag: Revy Skolefodbold Nytårskur Mølleholmen 20 2630 Taastrup Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen) Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj) E-mail: moelleholmskolen@htk.dk www.moelleholmskolen.dk
  4. november 2016 MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Skak Vi arbejder med skak i undervisningen på alle årgange. I indskolingen undervises der ikke med henblik på at gøre eleven til en dygtige skakspiller – det er i hvert fald ikke det primære sigte. Derimod bruger vi skak til at lære eleverne at tænke analytisk og træne koncentrationsevnen. Vi kalder det for ”hjernefitness”. På mellemtrinnet og i udskolingen er selve skakspillet i fokus, idet eleverne træner taktik og strategier. Også her er målet at udvikle elevernes analytiske evner samt koncentrationsevne. It i undervisningen Alle elever fra 1. til 9. klasse er udstyret med enten en Ipad eller pc. Brugen af it skal til enhver tid understøtte elevernes læring og trivsel.
Aske Andersen a few seconds ago
Mølleholmskolen
Mølleholmen 20
2630 Taastrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Mølleholmskolen

Read a bit more about Mølleholmskolen.