Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Ørum skole

Ørum Skole er et magisk sted, hvor børn får lov til at udfolde deres fantasi, styrke deres viden og lære de nødvendige færdigheder for at blive succesrige i livet.

På Ørum Skole er der noget for enhver smag. Vi har et bredt udsnit af kurser, der vil appellere til alle typer af elever, og er stolte af at give vores elever muligheden for at udvikle deres evner til det ypperste.

Vi har et stort fokus på dannelse og fællesskab. På Ørum Skole tror vi på, at de bedste resultater opnås, når eleverne arbejder sammen. Vi giver derfor vores elever mulighed for at skabe stærke venskaber og samarbejde med hinanden, hvilket giver dem mulighed for at støtte hinanden som en del af en sammenhængende klasse.

Fra tid til anden har vi også spændende arrangementer som ekskursioner og udstillinger, hvor eleverne har mulighed for at udvide deres horisont og lære om andre kulturer og sprog.

Vi har også et stort fokus på teknologi og vidensdeling. Vi er overbeviste om, at teknologi kan bruges til at fremme læring og skabe betingelserne for kreative løsninger af problemstillinger. Vi giver vores elever mulighed for at lave avancerede projekter med moderne teknologi som 3D-printing, video-redigering og programmering.

Vores ambition er at give vores elever de bedste muligheder for succes. Vi holder os ikke kun til traditionelle undervisningsmetoder – vi tager os tid til at lytte til vores elevers tanker og ideer og er åbne overfor nye metoder og måder at lære på. Vi tror på, at alle børn har potentiale og vi arbejder hårdt på at give dem de bedste betingelser for at udfolde dette.

På Ørum Skole tror vi på magien i læring; en magi som kan ændre livet for et barn - ikke blot mens de er her hos os, men gennem hele deres liv. Kom og se magien selv! Besøg Ørum Skole i dag!

Aske Andersen a few seconds ago
Ørum skole
Gl. Tjelevej 10
8830 Tjele

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.