LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Østerhøjskolen

Virkelyst & selvstændighed

Mennesker skal gives plads til, at de kan udvikle sig til at blive dem, de gerne vil være. Vi ønsker, gennem de valg vi træffer positivt at understøtte alle menneskers nysgerrighed og lyst til læring.

Fællesskab & Respekt

Mennesker er sociale væsner og dannes i fællesskaber. Mennesker imellem er respekt en grundforudsætning for positive fællesskaber, udviklingen af virkelyst og selvstændighed samt nysgerrighed på verden. Der skal således være gensidig respekt mellem alle parter i og omkring skolen samt respekt for skolens kerneopgave: Læring.

Faglighed & læring

Vi ønsker at danne passionerede mennesker, der skaber nye idéer om verdens sammenhæng og udtryk. Vi definerer læring som det at undervise eleverne til forberedelse til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere så de tilegner sig kundskaber og opnår færdigheder, ligesom vi vil fremme den enkelte elevs personlige udvikling og dannelse. Vi vil skabe trivsel i skolen, for den enkelte og lære dem at indgå i fællesskaber.

Aske Andersen a few seconds ago
Østerhøjskolen
Klakkebjerg 4
2750 Ballerup