At Østskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Østskolen

Østskolen er en folkeskole i Faxe Kommune. Østskolen blev grundlagt 1.august 2012 som en fusion af 3 tidligere selvstændige skoler.

Skolen består af 3 afdelinger - afd. Rollo i Faxe, Afd. Hylleholt i Faxe Ladeplads og afd. Karise i Karise.

Til skolen er der 3 SFO'er - Solhøjen, Hyllen og Tandhjulet.

På afd. Rollo har vi en del af Faxe Kommunes modtageklasser og på afd. Karise findes Faxe Kommunes centerklasser.

Aske Andersen a few seconds ago
Østskolen
Gl. Strandvej 12
4640 Faxe

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Østskolen

Read a bit more about Østskolen.