About Petersmindeskolen

Skolens værdier er samlet under overskriften "Læring og udvikling"

De underliggende værdier, som præger skole og SFO er:

  • Gode relationer
  • Ansvar
  • Nærvær
  • Fællesskab
Aske Andersen a few seconds ago
Petersmindeskolen
Petersmindevej 25A
7100 Vejle

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.