SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Petersmindeskolen

Read a bit more about Petersmindeskolen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Petersmindeskolen

Skolens værdier er samlet under overskriften "Læring og udvikling"

De underliggende værdier, som præger skole og SFO er:

  • Gode relationer
  • Ansvar
  • Nærvær
  • Fællesskab
Aske Andersen a few seconds ago
Petersmindeskolen
Petersmindevej 25A
7100 Vejle