At Rødding Skole we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Rødding Skole

Rødding Skole er beliggende i Vejen kommune. Rødding Skole ligger i Sønderjylland, ca. 5 km syd for Kongeåen.

Skolen er beliggende ved den østlige indkørsel i Rødding (fra Jels). Den har haft sin nuværende beliggenhed siden 1912. Skolen er om- og tilbygget af flere omgange.

Skolen hed oprindelig "Rødding Borger- og Realskole", men skiftede 1. august 1976 navn til "Rødding Skole".

I øjeblikket har skolen ca. 516 elever og ca. 60 ansatte.

Pr. 1.august 2016 er Lintrup Børnecenter en filial til Rødding Skole. Læs mere under punktet Filial Lintrup Børnecenter.

Skolen har tidligere haft følgende to bomærker:

Aske Andersen a few seconds ago
Rødding Skole
Rytterdam 9
6630 Rødding

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Rødding Skole

Read a bit more about Rødding Skole.