SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Rødding Skole

Read a bit more about Rødding Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Rødding Skole

Rødding Skole er beliggende i Vejen kommune. Rødding Skole ligger i Sønderjylland, ca. 5 km syd for Kongeåen.

Skolen er beliggende ved den østlige indkørsel i Rødding (fra Jels). Den har haft sin nuværende beliggenhed siden 1912. Skolen er om- og tilbygget af flere omgange.

Skolen hed oprindelig "Rødding Borger- og Realskole", men skiftede 1. august 1976 navn til "Rødding Skole".

I øjeblikket har skolen ca. 516 elever og ca. 60 ansatte.

Pr. 1.august 2016 er Lintrup Børnecenter en filial til Rødding Skole. Læs mere under punktet Filial Lintrup Børnecenter.

Skolen har tidligere haft følgende to bomærker:

Aske Andersen a few seconds ago
Rødding Skole
Rytterdam 9
6630 Rødding