About Rosenvangskolen

Rosenvangskolen blev indviet i 1928 som den anden skole i Viby. Skolen blev rejst på bar mark omgivet af Vidtskuegården og de nye villaer i Rosenvænget og Rosenvang på et areal, der hedder Præstemarken. Den ældste skolebygning ligger ud mod Rosenvangsallé med den daværende skoleinspektørbolig ved siden af.

Bygningerne ved krydset Rosenvangsallé - Vilhelm Becks vej husede dengang skolebetjentens bolig, og der ved siden af var gymnastiksalen, i dag pigernes sal.

I 1950’erne byggedes mange parcelhuse i kvarteret, så det blev nødvendigt at udvide meget. I disse år kom elevtallet op på 11-1200 elever.

I 1972 stod børnehaveklassebygningen færdig - i dag er der skolefritidsordning.

Rosenvangskolen har mange traditioner. Den har sin egen fane, som var med, da skolen blev taget i brug efter besættelsen. Hvert år afholdes skolefest med teater og dans. Morgensang, Sensommermarked og forårskoncert samt lejrskoler er andre vigtige traditioner.

Rosenvangskolen er samtidig en dynamisk skole i udvikling, med en lang tradition for udviklingsarbejder.

Hver dag arbejdes der i klasserne med en god undervisning, hvor målet er, at den enkelte elev skal udnytte sine muligheder bedst muligt, og hvor dannelsesaspektet og trivsel er vigtige dele.

Læs mere om Rosenvangskolens historie her:

Jubilæumsblad -Rosenvangskolen 75år

D. 20. april 2018 fejrede vi skolens 90års fødselsdag. Se TV2 Østjyllands lille fine indslag om dagen og vores helt specielle gæst Ellen Prang:

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ellen-var-med-til-sin-skoles-90-aars-foedselsdag-i-dag-er-de-jo-dus

2018 er ikke bare det år skolen bliver 90år, men også et år med en omfattende renovering. Det tiltrængte ansigtsløft strækker sig over hele kalenderåret og vil være med til at skabe nogle helt nye rammer for undervisningen og fritidsordningerne.

En ny og spændende tid for Rosenvangskolen.

Aske Andersen a few seconds ago
Rosenvangskolen
Rosenvangs Allé 49
8260 Viby J

Playgrounds near Rosenvangskolen

Børnenes Jord
Thunøgade 2A
Legepladsen Holme Bypark
Bushøjvej 255
Dokk1
Hack Kampmanns Pl. 2
Fritidscenter Sct. Annagade
Sankt Anna Gade 38-40
Legeplads i Botanisk Have
Mønsgade 16A 8000 Aarhus
Legepladsen Kirkedammen
Kirkedammen 10

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.