At Rosenvangskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Rosenvangskolen

Rosenvangskolen blev indviet i 1928 som den anden skole i Viby. Skolen blev rejst på bar mark omgivet af Vidtskuegården og de nye villaer i Rosenvænget og Rosenvang på et areal, der hedder Præstemarken. Den ældste skolebygning ligger ud mod Rosenvangsallé med den daværende skoleinspektørbolig ved siden af.

Bygningerne ved krydset Rosenvangsallé - Vilhelm Becks vej husede dengang skolebetjentens bolig, og der ved siden af var gymnastiksalen, i dag pigernes sal.

I 1950’erne byggedes mange parcelhuse i kvarteret, så det blev nødvendigt at udvide meget. I disse år kom elevtallet op på 11-1200 elever.

I 1972 stod børnehaveklassebygningen færdig - i dag er der skolefritidsordning.

Rosenvangskolen har mange traditioner. Den har sin egen fane, som var med, da skolen blev taget i brug efter besættelsen. Hvert år afholdes skolefest med teater og dans. Morgensang, Sensommermarked og forårskoncert samt lejrskoler er andre vigtige traditioner.

Rosenvangskolen er samtidig en dynamisk skole i udvikling, med en lang tradition for udviklingsarbejder.

Hver dag arbejdes der i klasserne med en god undervisning, hvor målet er, at den enkelte elev skal udnytte sine muligheder bedst muligt, og hvor dannelsesaspektet og trivsel er vigtige dele.

Læs mere om Rosenvangskolens historie her:

Jubilæumsblad -Rosenvangskolen 75år

D. 20. april 2018 fejrede vi skolens 90års fødselsdag. Se TV2 Østjyllands lille fine indslag om dagen og vores helt specielle gæst Ellen Prang:

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ellen-var-med-til-sin-skoles-90-aars-foedselsdag-i-dag-er-de-jo-dus

2018 er ikke bare det år skolen bliver 90år, men også et år med en omfattende renovering. Det tiltrængte ansigtsløft strækker sig over hele kalenderåret og vil være med til at skabe nogle helt nye rammer for undervisningen og fritidsordningerne.

En ny og spændende tid for Rosenvangskolen.

Aske Andersen a few seconds ago
Rosenvangskolen
Rosenvangs Allé 49
8260 Viby J

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Rosenvangskolen

Read a bit more about Rosenvangskolen.