At Selsmoseskolen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Selsmoseskolen

Antal klassetrin på skolen: med 0. til 9. klasse

Antal spor på skolen: 2

Hvis skolen ikke tilbyder alle klassetrin, beskriv da hvordan skoleskift er tilrettelagt:

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Klasser og klasselærere

Aske Andersen a few seconds ago
Selsmoseskolen
Taastrupgårdsvej 3 - 5
2630 Taastrup

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Selsmoseskolen

Read a bit more about Selsmoseskolen.