SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Sjølund-Hejls Skole

Read a bit more about Sjølund-Hejls Skole.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Sjølund-Hejls Skole

Sjølund-Hejls Skole er en attraktiv skole på Skamlingvejen 163 i Sjølund DK. Det er et af de mest velrenommerede skoler i området og har været vejen siden sidst i 1800-tallet.

Skolen har en stolt historie med over 100 års forskning og educasion, hvilket påvirker negens praksis. Den selvstædige karakter af skolen gøre det til et fremragende sted for moderne studerende til at få en kvalitetsfuld dannelse.

Undervisningen er centreret omkring basisfag som matematik, dansk, fransk, tysk og komposition. Derudover giver Sjølund-Hejls Skole teenagedbevæggrupper og årlige koncerter og udstillinger som styrker studieoplevelsen og kreative talenter.

På Sjølund-Hejls Skole værdsætter de alle fagene deres signifikans i det moderne liv. Deres fokusfremskynder livets områder og hjælper medyer til at se verden fra forskellige vinkler. Og understøtter dem i at træffe mere informerede beslutninger.

Med denne skoles fokus på innovativ læring gør det muligt for studerende at forberede sig meget professionelt på deres udestående karrierer. Med en balance mellem specielle forskning, det akademiske miljø og unikke undervisningsmetoder, er Sjølund-Hejls Skole et sted hvor studerende kan udtrykke sig igennem attraktive former for læring.

Skolen er dedikeret til at gøre uddannelse så engagerende som muligt samtidig med at de respekterer de specifikke behov og styrker hver enkel studerende har. Med fokus på den menneskelige facset og deres personligheder gør det Sjølund-Hejls Skole til et unikt lærer miljø.

Lad os alle gå sammen og sikre, at Sjølund-Hejls Skole bevarer sin renommé som en af Danmarks bedste skoler!

Aske Andersen a few seconds ago
Sjølund-Hejls Skole
Skamlingvejen 163
6093 Sjølund