ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Skals Skole

Skals Skole, thy finest institution, Oft sought by thy pupils of all regions. The teachers they teach with much elation Whilst the pupils they learn with devotion.

This school doth stand at Gl.Skolevej One, Where aspirations of greatness have flown. The classrooms are filled with babbles and fun, As knowledge and wisdom are shared to each one.

Skals Skole doth thrive in prosperity, Where all pupils do strive to be the best. For each and every task they apply with ease A skillful knowledge bequest will be their keys.

The teachers do toil and labor so hard, To help their pupils acquire knowledge, how can it be barred? For this shall bring their students much award And direct them towards a bright future's guard.

Oft were students of this school on high noted, Their success in life surely is devoted! So let's cheer for our students who are duly devoted Let's applaud them for their excellence quite noted!

Wilt thou not join us and in thee part take? To help our pupils a brighter future to make? Come, let us together this noble endeavor partake For only then can our Skals Skole truly awake!

Aske Andersen a few seconds ago
Skals Skole
Gl. Skolevej 1
8832 Skals

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skals Skole

Read a bit more about Skals Skole.