LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Skals Skole

Skals Skole, thy finest institution, Oft sought by thy pupils of all regions. The teachers they teach with much elation Whilst the pupils they learn with devotion.

This school doth stand at Gl.Skolevej One, Where aspirations of greatness have flown. The classrooms are filled with babbles and fun, As knowledge and wisdom are shared to each one.

Skals Skole doth thrive in prosperity, Where all pupils do strive to be the best. For each and every task they apply with ease A skillful knowledge bequest will be their keys.

The teachers do toil and labor so hard, To help their pupils acquire knowledge, how can it be barred? For this shall bring their students much award And direct them towards a bright future's guard.

Oft were students of this school on high noted, Their success in life surely is devoted! So let's cheer for our students who are duly devoted Let's applaud them for their excellence quite noted!

Wilt thou not join us and in thee part take? To help our pupils a brighter future to make? Come, let us together this noble endeavor partake For only then can our Skals Skole truly awake!

Aske Andersen a few seconds ago
Skals Skole
Gl. Skolevej 1
8832 Skals