Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Skoledistrikt Nord

Skoledistrikt Nord www.ds-nord.skoleintra.dk E-mail: dsnord@frederikshavn.dk Skoledistrikt Nord Ordensregler Gør hvad de voksne beder dig om

  • Vis respekt: tænk på, hvordan du virker på andre
  • Vis hensyn: alle har ret til et godt skoleliv
  • Vis omsorg: pas godt på de andre børn
  • Mobning er forbudt
  • Opfør dig ordentligt tal og skriv pænt, også om andre
  • Pas på og tænk dig om: skolen er fuld af pcer og andre dyre ting, som ikke må gå i stykker Regler for elektroniske devises:
  • Elektroniske devices er en del af skolens hverdag og må gerne benyttes i løbet af skoledagen
  • Læreren kan altid bestemme, at der skal slukkes for devises, både for skolens og private. Overtrædelse kan medføre, at devicen konfiskeres og i visse tilfælde skal afhentes af forældrene på kontoret
  • Når du bruger en device, skal du vise hensyn til andre. Den må ikke larme eller på andre måder genere andre. Du skal være opmærksom på, om din devise forhindrer dig i at følge med i undervisningen eller andre ting
  • Tænk dig om: pas godt på dine devices og læg dem væk, når de ikke bruges. Vild leg i nærheden af devices er forbudt Vedtaget i skolebestyrelsen september 2016
Aske Andersen a few seconds ago
Skoledistrikt Nord

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.