ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Skoledistrikt Nord

Skoledistrikt Nord www.ds-nord.skoleintra.dk E-mail: dsnord@frederikshavn.dk Skoledistrikt Nord Ordensregler Gør hvad de voksne beder dig om

  • Vis respekt: tænk på, hvordan du virker på andre
  • Vis hensyn: alle har ret til et godt skoleliv
  • Vis omsorg: pas godt på de andre børn
  • Mobning er forbudt
  • Opfør dig ordentligt tal og skriv pænt, også om andre
  • Pas på og tænk dig om: skolen er fuld af pcer og andre dyre ting, som ikke må gå i stykker Regler for elektroniske devises:
  • Elektroniske devices er en del af skolens hverdag og må gerne benyttes i løbet af skoledagen
  • Læreren kan altid bestemme, at der skal slukkes for devises, både for skolens og private. Overtrædelse kan medføre, at devicen konfiskeres og i visse tilfælde skal afhentes af forældrene på kontoret
  • Når du bruger en device, skal du vise hensyn til andre. Den må ikke larme eller på andre måder genere andre. Du skal være opmærksom på, om din devise forhindrer dig i at følge med i undervisningen eller andre ting
  • Tænk dig om: pas godt på dine devices og læg dem væk, når de ikke bruges. Vild leg i nærheden af devices er forbudt Vedtaget i skolebestyrelsen september 2016
Aske Andersen a few seconds ago
Skoledistrikt Nord

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skoledistrikt Nord

Read a bit more about Skoledistrikt Nord.