SkoleIntra is a school platform.

 • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
 • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
 • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
 • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
 • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
 • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Skoledistrikt Nord

Read a bit more about Skoledistrikt Nord.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skoledistrikt Nord

Skoledistrikt Nord www.ds-nord.skoleintra.dk E-mail: dsnord@frederikshavn.dk Skoledistrikt Nord Ordensregler Gør hvad de voksne beder dig om

 • Vis respekt: tænk på, hvordan du virker på andre
 • Vis hensyn: alle har ret til et godt skoleliv
 • Vis omsorg: pas godt på de andre børn
 • Mobning er forbudt
 • Opfør dig ordentligt tal og skriv pænt, også om andre
 • Pas på og tænk dig om: skolen er fuld af pcer og andre dyre ting, som ikke må gå i stykker Regler for elektroniske devises:
 • Elektroniske devices er en del af skolens hverdag og må gerne benyttes i løbet af skoledagen
 • Læreren kan altid bestemme, at der skal slukkes for devises, både for skolens og private. Overtrædelse kan medføre, at devicen konfiskeres og i visse tilfælde skal afhentes af forældrene på kontoret
 • Når du bruger en device, skal du vise hensyn til andre. Den må ikke larme eller på andre måder genere andre. Du skal være opmærksom på, om din devise forhindrer dig i at følge med i undervisningen eller andre ting
 • Tænk dig om: pas godt på dine devices og læg dem væk, når de ikke bruges. Vild leg i nærheden af devices er forbudt Vedtaget i skolebestyrelsen september 2016
Aske Andersen a few seconds ago
Skoledistrikt Nord