About Skolen på Herredsåsen

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrinnet, udskolingen og et 10. klassecenter (KTC).Siden skolen blev til i 2001, har skolen arbejdet med begrebet "pædagogisk læringscenter", og det er blevet til mange spændende ideer og projekter.

I dette skoleår 2017/2018 arbejder skolen med følgende projekter:

  • LEGO i undervisningen på alle årgange
  • Programmering i undervisningen på alle årgange
  • Kurser i digitale produkter samt en mediepatrulje for mellemtrinnet og udskolingen
Aske Andersen a few seconds ago
Skolen på Herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.