At Skolen på Herredsåsen we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Skolen på Herredsåsen

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrinnet, udskolingen og et 10. klassecenter (KTC).Siden skolen blev til i 2001, har skolen arbejdet med begrebet "pædagogisk læringscenter", og det er blevet til mange spændende ideer og projekter.

I dette skoleår 2017/2018 arbejder skolen med følgende projekter:

  • LEGO i undervisningen på alle årgange
  • Programmering i undervisningen på alle årgange
  • Kurser i digitale produkter samt en mediepatrulje for mellemtrinnet og udskolingen
Aske Andersen a few seconds ago
Skolen på Herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen på Herredsåsen

Read a bit more about Skolen på Herredsåsen.