LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Skolen på Herredsåsen

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrinnet, udskolingen og et 10. klassecenter (KTC).Siden skolen blev til i 2001, har skolen arbejdet med begrebet "pædagogisk læringscenter", og det er blevet til mange spændende ideer og projekter.

I dette skoleår 2017/2018 arbejder skolen med følgende projekter:

  • LEGO i undervisningen på alle årgange
  • Programmering i undervisningen på alle årgange
  • Kurser i digitale produkter samt en mediepatrulje for mellemtrinnet og udskolingen
Aske Andersen a few seconds ago
Skolen på Herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg