SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Skolen på Herredsåsen

Read a bit more about Skolen på Herredsåsen.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen på Herredsåsen

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrinnet, udskolingen og et 10. klassecenter (KTC).Siden skolen blev til i 2001, har skolen arbejdet med begrebet "pædagogisk læringscenter", og det er blevet til mange spændende ideer og projekter.

I dette skoleår 2017/2018 arbejder skolen med følgende projekter:

  • LEGO i undervisningen på alle årgange
  • Programmering i undervisningen på alle årgange
  • Kurser i digitale produkter samt en mediepatrulje for mellemtrinnet og udskolingen
Aske Andersen a few seconds ago
Skolen på Herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg