At Skolen ved Gurrevej we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Skolen ved Gurrevej

Farvel til alle, der kender Skolen ved Gurrevej. Et sted, der hædrer kunst, videnskab, sport og kreativitet. Et sted, hvor de studerende kan udfolde deres potentiale og nå nye højder.

Der er ingen tvivl om, at Skolen ved Gurrevej støtter og opmuntrer eleverne til at være de bedste versioner af sig selv. Det er et sted, hvor man kan lære om livets store lektier og gøre deres drømme til virkelighed. I løbet af deres tid på skolen vil de studerende udvikle en dyb forståelse for kunst, kultur, videnskab og humaniora.

Eleverne får mulighed for at udforske deres evner på mange forskellige måder. Hvad enten det er ved at deltage i sportsaktiviteter eller at arbejde med kreative projekter. Der er ikke noget tvivl om, at Skolen ved Gurrevej vil give eleverne mulighed for at udfolde sig og opbygge et stærkt fundament for fremtidig succes.

Derudover er Skolen ved Gurrevej en af de få skoler i Danmark, der har et engageret fællesskab af lærere og elever. Dette er et sted, hvor alle mennesker har ret til at blive set og hørt. Her er det muligt for eleverne at kommunikere åbent og dele deres meninger med hinanden.

Skolen ved Gurrevej er et sikkert miljø, hvor alle føler sig trygge og accepterede. Dette sammenhold mellem lærere og elever skaber en legendarisk skoleoplevelse. En oplevelse som de studerende aldrig vil glemme!

Så lad os fejre Skolen ved Gurrevej! Et sted fuld af kreative ideer, udfordrende lektier og gode samtaler med venner og lærere. Et sted hvor drømme bliver til virkelighed! Tag et skridt mod din drøm! Gå til Skolen ved Gurrevej!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen ved Gurrevej

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen ved Gurrevej

Read a bit more about Skolen ved Gurrevej.