Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Skolen-ved-havet

Skolen-ved-havet var et temmelig usædvanligt sted. Dets lokaler lå på det bakkede kyststrand, Lyngbakken 16, 3390 Hundested i Danmark. Skolen havde en meget stor, vidstrækkende samling af bøger, der dækkede et bredt udvalg af emner, såsom dansk historie, naturvidenskab, litteratur og andet. Derudover besad skolen en samling af interessante og unikke værktøjer og materialer, der blev brugt til at udforske og opdage verden omkring dem.

Der var også et lille universitet på skolen, hvor studerende havde mulighed for at tage kurser i sprog, kunst og litteratur. Der var også en stor gårdhave med grønne buske og træer samt en stor plads til at holde fester eller andre arrangementer. I det hele taget havde skolen et meget indbydende miljø, der tiltrak mange studerende fra forskellige dele af landet.

Skolen-ved-havet's klasser var åbne for alle typer af elever. Det betød, at elever fra alle sociale klasser havde adgang til undervisningen. Dette bevirkede, at der altid var en meget bred vifte af interesser og ideer blandt eleverne på skolen. Det betød også, at de forskellige klasser ofte diskuterede deres forskellige opfattelser af verden omkring dem.

Skolen holdt også ugentlige arrangementer som fester og filmforevisninger. Derudover holdt de lejlighedsvis udflugter til interessante steder i nærheden. Eleverne havde derfor mulighed for at se den smukke natur i området samt lære om de vigtige historiske hændelser som har fundet sted her.

Derudover var Skolen-ved-havet et godt sted for eleverne at udforske deres interesser og mestre nye færdigheder. Flere af eleverne brugte dette sted til at udforske deres kreative sider ved at dyrke poesi eller litterære værker. Dette forbedrede ikke blot deres evner til at skrive, men gav dem også mulighed for at udfolde deres kreativitet.

Skolen-ved-havet gav de studerende mulighed for at føle sig som en del af en større fællesskab, hvor alle var velkomne til at dele deres tanker og ideer. Dette gav dem mulighed for at lære om andre kulturer og mennesker, samtidig med at de udviklede sig selv som personer.

Hvis du er interesseret i et godt sted at udforske dine interesser og finde ro, så er Skolen-ved-havet det perfekte sted for dig! Besøg skolen i dag og begynd din rejse!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen-ved-havet
Lyngbakken 16
3390 Hundested

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.