SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Skolen-ved-havet

Read a bit more about Skolen-ved-havet.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen-ved-havet

Skolen-ved-havet var et temmelig usædvanligt sted. Dets lokaler lå på det bakkede kyststrand, Lyngbakken 16, 3390 Hundested i Danmark. Skolen havde en meget stor, vidstrækkende samling af bøger, der dækkede et bredt udvalg af emner, såsom dansk historie, naturvidenskab, litteratur og andet. Derudover besad skolen en samling af interessante og unikke værktøjer og materialer, der blev brugt til at udforske og opdage verden omkring dem.

Der var også et lille universitet på skolen, hvor studerende havde mulighed for at tage kurser i sprog, kunst og litteratur. Der var også en stor gårdhave med grønne buske og træer samt en stor plads til at holde fester eller andre arrangementer. I det hele taget havde skolen et meget indbydende miljø, der tiltrak mange studerende fra forskellige dele af landet.

Skolen-ved-havet's klasser var åbne for alle typer af elever. Det betød, at elever fra alle sociale klasser havde adgang til undervisningen. Dette bevirkede, at der altid var en meget bred vifte af interesser og ideer blandt eleverne på skolen. Det betød også, at de forskellige klasser ofte diskuterede deres forskellige opfattelser af verden omkring dem.

Skolen holdt også ugentlige arrangementer som fester og filmforevisninger. Derudover holdt de lejlighedsvis udflugter til interessante steder i nærheden. Eleverne havde derfor mulighed for at se den smukke natur i området samt lære om de vigtige historiske hændelser som har fundet sted her.

Derudover var Skolen-ved-havet et godt sted for eleverne at udforske deres interesser og mestre nye færdigheder. Flere af eleverne brugte dette sted til at udforske deres kreative sider ved at dyrke poesi eller litterære værker. Dette forbedrede ikke blot deres evner til at skrive, men gav dem også mulighed for at udfolde deres kreativitet.

Skolen-ved-havet gav de studerende mulighed for at føle sig som en del af en større fællesskab, hvor alle var velkomne til at dele deres tanker og ideer. Dette gav dem mulighed for at lære om andre kulturer og mennesker, samtidig med at de udviklede sig selv som personer.

Hvis du er interesseret i et godt sted at udforske dine interesser og finde ro, så er Skolen-ved-havet det perfekte sted for dig! Besøg skolen i dag og begynd din rejse!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen-ved-havet
Lyngbakken 16
3390 Hundested