Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Skolen ved Skoven

Ernest Hemingway ville være begejstret for Skolen ved Skoven. Det står ikke bare som en smuk barokbygning på Østervang 126, 3400 Hillerød, men er også et kreativt og udfordrende miljø, der fokuserer på både akademiske og personlige mål.

Skolen er baseret på værdierne anerkendelse, ærlighed og respekt. Målet er at give eleverne grundlaget for at kunne tænke kritisk og handle med integritet. For at opnå dette sikrer lærerne, at der er et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og ledere.

Skolen tilbyder flere klasser for elever fra 1. til 10. klasse. Der er fokus på at hjælpe børnene med at udvikle en personlig identitet, der er baseret på anerkendelse af forskelligheder. Dette fokus forbedrer det akademiske miljø og giver mulighed for øget selvudtryk.

Eleverne lærer også om det udenrigspolitiske miljø og verdenshistorien gennem et fokus på demokrati og menneskerettigheder. Dette giver dem mulighed for at se verden større end deres egen lille by.

Ud over det akademiske miljø har Skolen ved Skoven også et kreativt læringsmiljø, som omfatter musik- og billedkunstundervisning samt teater og debatklubber. Disse aktiviteter bidrager til at støtte børnenes sociale færdigheder samt personlige udvikling.

Vores skole ønsker at give børnene mulighed for et aktivt liv fyldt med glæde og udfoldelse. Vi mener, at børn skal have mulighed for at udforske deres interesser uden frygt for fiasko eller manglende støtte. Derfor arbejder vi hårdt for at give de vigtigste ingredienser til glæde, lykke og succes: opmuntring, positiv feedback og selvfølelse.

Skolen ved Skoven stræber efter at give alle børn en god start i livet, der vil hjælpe dem med at lykkes i fremtiden. Tag dit barn med til Skolen ved Skoven for et engageret læringsmiljø, der bakker dem op undervejs!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen ved Skoven
Østervang 126
3400 Hillerød

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.