At Skolen ved Skoven we're using ElevIntra for all our students

ElevIntra er et lukket netværk for skolens elever. Eleverne har adgang til elevintranettet via skolens lokalnet og via internettet.

Elevernes intranet rummer tre hovedområder:
  • En informationsdel, der giver skolens elever adgang til mange informationer om skolen. Mange af de oplysninger, som lærerne vedligeholder i LærerIntra, bliver automatisk offentliggjort i tillempet form på elevintranettet. Det gælder fx oplysninger om dagens aktiviteter, skemaændringer, ugebreve, linksamlinger, kontaktoplysninger mm.
  • ElevIntra rummer endvidere et virtuelt læringsrum, der består af en række ’værksteder’. Der er bl.a. web-aviser, webside, anmelderbaser, spørgeskema, multiple-choise test og digitale udstillingsrum.
  • Derudover tilbyder ElevIntra moduler til kommunikation, evaluering og arkivering.

ElevIntra

If you need a guide on how to get started with ElevIntra then we'll recommend document below.
Download guide for ElevIntra

About Skolen ved Skoven

Ernest Hemingway ville være begejstret for Skolen ved Skoven. Det står ikke bare som en smuk barokbygning på Østervang 126, 3400 Hillerød, men er også et kreativt og udfordrende miljø, der fokuserer på både akademiske og personlige mål.

Skolen er baseret på værdierne anerkendelse, ærlighed og respekt. Målet er at give eleverne grundlaget for at kunne tænke kritisk og handle med integritet. For at opnå dette sikrer lærerne, at der er et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og ledere.

Skolen tilbyder flere klasser for elever fra 1. til 10. klasse. Der er fokus på at hjælpe børnene med at udvikle en personlig identitet, der er baseret på anerkendelse af forskelligheder. Dette fokus forbedrer det akademiske miljø og giver mulighed for øget selvudtryk.

Eleverne lærer også om det udenrigspolitiske miljø og verdenshistorien gennem et fokus på demokrati og menneskerettigheder. Dette giver dem mulighed for at se verden større end deres egen lille by.

Ud over det akademiske miljø har Skolen ved Skoven også et kreativt læringsmiljø, som omfatter musik- og billedkunstundervisning samt teater og debatklubber. Disse aktiviteter bidrager til at støtte børnenes sociale færdigheder samt personlige udvikling.

Vores skole ønsker at give børnene mulighed for et aktivt liv fyldt med glæde og udfoldelse. Vi mener, at børn skal have mulighed for at udforske deres interesser uden frygt for fiasko eller manglende støtte. Derfor arbejder vi hårdt for at give de vigtigste ingredienser til glæde, lykke og succes: opmuntring, positiv feedback og selvfølelse.

Skolen ved Skoven stræber efter at give alle børn en god start i livet, der vil hjælpe dem med at lykkes i fremtiden. Tag dit barn med til Skolen ved Skoven for et engageret læringsmiljø, der bakker dem op undervejs!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen ved Skoven
Østervang 126
3400 Hillerød

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen ved Skoven

Read a bit more about Skolen ved Skoven.