ForældreIntra is a closed system for parents to students in our school

ForældreIntra er en udvidelse af Skoleporten, men i modsætning til de øvrige dele af Skoleporten er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever på skolen har adgang. For at komme ind i ForældreIntra skal brugeren indtaste brugernavn og adgangskode. Ud fra disse oplysninger får brugeren adgang til de relevante områder. Forældre har kun adgang til klassesider, der vedrører de klasser, hvori deres egne børn går. Adgang til ForældreIntra sker via et menupunkt i Skoleportens hovedmenu.

ForældreIntra er et redskab, skolen kan benytte i forbindelse med skolehjemsamarbejdet. Forældre og lærere med adgang til en klasses sider i ForældreIntra kan både hente information om klassen, læse meddelelser til klassen og deltage aktivt med billeder, opslag, beskeder, debatindlæg ol.

Ved første indlogning i ForældreIntra skal forælderen anvende deres brugernavn samt en automatisk genereret førstegangskode. Når førstegangskoden er godkendt ved første indlogning, bliver forældreren sendt videre til en side, hvor han eller hun skal vælge sig en personlig adgangskode, som skal anvendes ved fremtidige besøg i ForældreIntra. Personlige adgangskoder skal bestå af mindst 6 tegn.

ForældreIntra

You are welcome to download the ForældreIntra guide below if you need a quick introduction on how to get started.

About Skolen ved Skoven

Ernest Hemingway ville være begejstret for Skolen ved Skoven. Det står ikke bare som en smuk barokbygning på Østervang 126, 3400 Hillerød, men er også et kreativt og udfordrende miljø, der fokuserer på både akademiske og personlige mål.

Skolen er baseret på værdierne anerkendelse, ærlighed og respekt. Målet er at give eleverne grundlaget for at kunne tænke kritisk og handle med integritet. For at opnå dette sikrer lærerne, at der er et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og ledere.

Skolen tilbyder flere klasser for elever fra 1. til 10. klasse. Der er fokus på at hjælpe børnene med at udvikle en personlig identitet, der er baseret på anerkendelse af forskelligheder. Dette fokus forbedrer det akademiske miljø og giver mulighed for øget selvudtryk.

Eleverne lærer også om det udenrigspolitiske miljø og verdenshistorien gennem et fokus på demokrati og menneskerettigheder. Dette giver dem mulighed for at se verden større end deres egen lille by.

Ud over det akademiske miljø har Skolen ved Skoven også et kreativt læringsmiljø, som omfatter musik- og billedkunstundervisning samt teater og debatklubber. Disse aktiviteter bidrager til at støtte børnenes sociale færdigheder samt personlige udvikling.

Vores skole ønsker at give børnene mulighed for et aktivt liv fyldt med glæde og udfoldelse. Vi mener, at børn skal have mulighed for at udforske deres interesser uden frygt for fiasko eller manglende støtte. Derfor arbejder vi hårdt for at give de vigtigste ingredienser til glæde, lykke og succes: opmuntring, positiv feedback og selvfølelse.

Skolen ved Skoven stræber efter at give alle børn en god start i livet, der vil hjælpe dem med at lykkes i fremtiden. Tag dit barn med til Skolen ved Skoven for et engageret læringsmiljø, der bakker dem op undervejs!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen ved Skoven
Østervang 126
3400 Hillerød

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Skolen ved Skoven

Read a bit more about Skolen ved Skoven.