LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Skolen ved Skoven

Ernest Hemingway ville være begejstret for Skolen ved Skoven. Det står ikke bare som en smuk barokbygning på Østervang 126, 3400 Hillerød, men er også et kreativt og udfordrende miljø, der fokuserer på både akademiske og personlige mål.

Skolen er baseret på værdierne anerkendelse, ærlighed og respekt. Målet er at give eleverne grundlaget for at kunne tænke kritisk og handle med integritet. For at opnå dette sikrer lærerne, at der er et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og ledere.

Skolen tilbyder flere klasser for elever fra 1. til 10. klasse. Der er fokus på at hjælpe børnene med at udvikle en personlig identitet, der er baseret på anerkendelse af forskelligheder. Dette fokus forbedrer det akademiske miljø og giver mulighed for øget selvudtryk.

Eleverne lærer også om det udenrigspolitiske miljø og verdenshistorien gennem et fokus på demokrati og menneskerettigheder. Dette giver dem mulighed for at se verden større end deres egen lille by.

Ud over det akademiske miljø har Skolen ved Skoven også et kreativt læringsmiljø, som omfatter musik- og billedkunstundervisning samt teater og debatklubber. Disse aktiviteter bidrager til at støtte børnenes sociale færdigheder samt personlige udvikling.

Vores skole ønsker at give børnene mulighed for et aktivt liv fyldt med glæde og udfoldelse. Vi mener, at børn skal have mulighed for at udforske deres interesser uden frygt for fiasko eller manglende støtte. Derfor arbejder vi hårdt for at give de vigtigste ingredienser til glæde, lykke og succes: opmuntring, positiv feedback og selvfølelse.

Skolen ved Skoven stræber efter at give alle børn en god start i livet, der vil hjælpe dem med at lykkes i fremtiden. Tag dit barn med til Skolen ved Skoven for et engageret læringsmiljø, der bakker dem op undervejs!

Aske Andersen a few seconds ago
Skolen ved Skoven
Østervang 126
3400 Hillerød