About Sofiehøj Friskole

Sofiehøj Friskole er en af de smukkeste skoler i Kirke Hyllinge. Beliggende på Hornsherredves 446, det er blevet et stift for lokalsamfundet. Skolen er kendt for sit veldesignede miljø samt sine innovative pædagogiske principper og visioner.

Skolen tilbyder årlige programmer og aktiviteter, der har til formål at udvikle deres kunder og give dem muligheden for at opdage deres sande potentiale. Sofiehøj Friskole har lagt stor vægt på konstruktiv læring og den enkle ide er at bygge et miljø, hvor eleven kan blomstre og drage fordel af den nyttige viden.

Skolen er dedikeret til at give elevernes muligheder for at udforske nye måder at tænke på; de forsøger at give dem muligheden for at definere deres egne læringsprocesser, som bliver en del af den generelle uddannelse. Eleverne får chancen for at undersøge deres talenter, styrker og interesser, med hjælp fra dygtige lærere, som støtter dem i alt fra teknisk kundskab, kreativ skrivning og selvudvikling.

Skolens mission har sat en høj standard med hensyn til både undervisning og fritid, og det lykkes dem altid at skabe en dynamisk atmosfære, der bidrager til elevens åndelige og intellektuelle udvikling.

Samtidig har Sofiehøj Friskole skabt et sted, hvor elever fra alle samfundslag kan interagere i et smukt lokalsamfund. Det er et miljø drevet af tillid, åbenhed og accept; hvor fælles værdier skabes som bekymring for medborgeres velbefindende og velfærd. Sofiehøj Friskole er dedikeret til at bringe fremtidens ledere frem gennem solidt samarbejde mellem familier, lærere og elever.

Sofiehøj Friskole har stillet sig selv det tidsløse spørgsmål: Hvordan kan vi forbedre verden? Og dette question står helt i centrum af hvad skolen synes om. Gennem forståelse sikrer Sofiehøj Friskole, at alle elever får adgang til fantasifulde læringsmiljøer som understøtter deres personlige fremskridt.

Sofiehøj Friskole har øje på fremtiden, og inviterer dig til at se om du kan være en del af bevægelsen! Kom og oplev, hvordan skolen inspirerer og engagerer sine elever gennem produktive sammenkomster og innovative ideer. Sammen kan vi transformere vore samfund in et godt rummeligt miljø!

Aske Andersen a few seconds ago
Sofiehøj Friskole
Hornsherredvej 446
4070 Kirke Hyllinge

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.