Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Sofiehøj Friskole

Sofiehøj Friskole er en af de smukkeste skoler i Kirke Hyllinge. Beliggende på Hornsherredves 446, det er blevet et stift for lokalsamfundet. Skolen er kendt for sit veldesignede miljø samt sine innovative pædagogiske principper og visioner.

Skolen tilbyder årlige programmer og aktiviteter, der har til formål at udvikle deres kunder og give dem muligheden for at opdage deres sande potentiale. Sofiehøj Friskole har lagt stor vægt på konstruktiv læring og den enkle ide er at bygge et miljø, hvor eleven kan blomstre og drage fordel af den nyttige viden.

Skolen er dedikeret til at give elevernes muligheder for at udforske nye måder at tænke på; de forsøger at give dem muligheden for at definere deres egne læringsprocesser, som bliver en del af den generelle uddannelse. Eleverne får chancen for at undersøge deres talenter, styrker og interesser, med hjælp fra dygtige lærere, som støtter dem i alt fra teknisk kundskab, kreativ skrivning og selvudvikling.

Skolens mission har sat en høj standard med hensyn til både undervisning og fritid, og det lykkes dem altid at skabe en dynamisk atmosfære, der bidrager til elevens åndelige og intellektuelle udvikling.

Samtidig har Sofiehøj Friskole skabt et sted, hvor elever fra alle samfundslag kan interagere i et smukt lokalsamfund. Det er et miljø drevet af tillid, åbenhed og accept; hvor fælles værdier skabes som bekymring for medborgeres velbefindende og velfærd. Sofiehøj Friskole er dedikeret til at bringe fremtidens ledere frem gennem solidt samarbejde mellem familier, lærere og elever.

Sofiehøj Friskole har stillet sig selv det tidsløse spørgsmål: Hvordan kan vi forbedre verden? Og dette question står helt i centrum af hvad skolen synes om. Gennem forståelse sikrer Sofiehøj Friskole, at alle elever får adgang til fantasifulde læringsmiljøer som understøtter deres personlige fremskridt.

Sofiehøj Friskole har øje på fremtiden, og inviterer dig til at se om du kan være en del af bevægelsen! Kom og oplev, hvordan skolen inspirerer og engagerer sine elever gennem produktive sammenkomster og innovative ideer. Sammen kan vi transformere vore samfund in et godt rummeligt miljø!

Aske Andersen a few seconds ago
Sofiehøj Friskole
Hornsherredvej 446
4070 Kirke Hyllinge

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.