Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Tirsdalens Skole

Generelt om Tirsdalens Skole Tirsdalens Skole har en engageret personalegruppe, der ser det som deres vigtigste opgave at skabe et trygt miljø for de unge. Et miljø, hvor der er mulighed for læring gennem fordybelse, inspiration, eksperimenterende og undersøgende læringssituationer.

Vi prioriterer højt, at dagligdagen for de unge er så alsidig, spændende og lærerig som muligt, og vi vægter faglighed, idræt, bevægelse i undervisningen, leg og kreativitet højt. Ligeledes vægter vi, at lærere og pædagoger samarbejder tæt om undervisningen og den enkelte elevs udvikling.

Særlige undervisningstilbud

På Tirsdalens Skole har vi specialklasser i form af H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder og A-klasser for asylbørn.

bla

Pædagogiske principper På Tirsdalens Skole lægger vi vægt på følgende værdier:

Selvværd: Den enkelte føler, at man har værdi som menneske uafhængig af faglige evner og præstationer.

Tillid og tryghed mellem elever, medarbejdere, og forældre: Åben­hed samt en positiv omsorgsfuld grundholdning

Ansvarlighed: Den enkelte er forpligtet overfor sig selv og andre – både fagligt og socialt.

Engagement: Den enkelte er ”fuldt og helt til stede” (med hele sin personlighed). I praksis betyder det, at man for at fastholde engagementet mødes med tillid i en tryg atmosfære præget af personlig anerkendelse.

Kreativitet: Nye idéer og tanker udvikles og igangsættes.

Demokrati, fællesskab og social forståelse - med plads til individuelle holdninger: En dagligdag der er præget af respekt for andres synspunkter, vilje til at opnå det fælles bedste, indlevelse i og forståelse for andres måde at anskue verden på samt forståelse for andres væremåde.

Kulturarv og traditioner: De rødder som er forankret i historien, kristendommen og sproget samt tilbagevendende begivenheder og arrangementer.

bla

Evaluering af kvalitet Skolen følger naturligvis den række af test, som er besluttet gennem folkeskoleloven. Indtil videre har vi på skolen derudover besluttet, at fortsætte den række af test, som skolen igennem mange år har gennemført:

Alle elever bliver testet med henblik på opfølgning af deres læse- og staveudvikling. Testene foretages af klassens dansklærer. Alle klasser testes endvidere i matematikprøver (MAT). Testen foretages af klassens matematiklærer. Fra skoleåret 2006/2007 har vi arbejdet vi med LUS (læseudviklingsstrategi), der er en evalueringsmetode, som retter sig mod elevernes læseudvikling.

Der laves endvidere en elevplan for alle skolens elever hvert skoleår. Elevplanen er udarbejdet af klassens lærere og har fokus på status på elevens udbytte af undervisningen og ikke mindst elevens udviklingsmål.

bla

Tilbagevendende begivenheder Projektopgave

På Tirsdalens Skole arbejder 8. og 9. klasse med projektopgave.

I projektperioderne er der til disse klasser tilknyttet to lærere.

Aske Andersen a few seconds ago
Tirsdalens Skole
R. Hougårdsvej 50
8960 Randers SØ

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.