LærerIntra is a web-based program for handling daily routines for teaching

LærerIntra er et lukket forum, hvor skolens personale og medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger og værktøjer. I LærerIntra ligger informationerne kun ét sted – og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvad. Med andre ord fungerer LærerIntra som en slags intranet eller medarbejderportal.

LærerIntra er et forum for samarbejde og udvikling for skolens personale. Desuden er det en hjælp i planlægning og koordinering af undervisningen og de øvrige aktiviteter på skolen.

LærerIntra er netbaseret og derfor altid tilgængelig. LærerIntra hjælper med, at få alle aftaler om arrangementer, reservationer af lokaler og udstyr, vikarplaner, oplysninger om gældende praksis, materialeoversigter, kursustilmeldinger og meget mere samlet ét sted.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

About Tirsdalens Skole

Generelt om Tirsdalens Skole Tirsdalens Skole har en engageret personalegruppe, der ser det som deres vigtigste opgave at skabe et trygt miljø for de unge. Et miljø, hvor der er mulighed for læring gennem fordybelse, inspiration, eksperimenterende og undersøgende læringssituationer.

Vi prioriterer højt, at dagligdagen for de unge er så alsidig, spændende og lærerig som muligt, og vi vægter faglighed, idræt, bevægelse i undervisningen, leg og kreativitet højt. Ligeledes vægter vi, at lærere og pædagoger samarbejder tæt om undervisningen og den enkelte elevs udvikling.

Særlige undervisningstilbud

På Tirsdalens Skole har vi specialklasser i form af H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder og A-klasser for asylbørn.

bla

Pædagogiske principper På Tirsdalens Skole lægger vi vægt på følgende værdier:

Selvværd: Den enkelte føler, at man har værdi som menneske uafhængig af faglige evner og præstationer.

Tillid og tryghed mellem elever, medarbejdere, og forældre: Åben­hed samt en positiv omsorgsfuld grundholdning

Ansvarlighed: Den enkelte er forpligtet overfor sig selv og andre – både fagligt og socialt.

Engagement: Den enkelte er ”fuldt og helt til stede” (med hele sin personlighed). I praksis betyder det, at man for at fastholde engagementet mødes med tillid i en tryg atmosfære præget af personlig anerkendelse.

Kreativitet: Nye idéer og tanker udvikles og igangsættes.

Demokrati, fællesskab og social forståelse - med plads til individuelle holdninger: En dagligdag der er præget af respekt for andres synspunkter, vilje til at opnå det fælles bedste, indlevelse i og forståelse for andres måde at anskue verden på samt forståelse for andres væremåde.

Kulturarv og traditioner: De rødder som er forankret i historien, kristendommen og sproget samt tilbagevendende begivenheder og arrangementer.

bla

Evaluering af kvalitet Skolen følger naturligvis den række af test, som er besluttet gennem folkeskoleloven. Indtil videre har vi på skolen derudover besluttet, at fortsætte den række af test, som skolen igennem mange år har gennemført:

Alle elever bliver testet med henblik på opfølgning af deres læse- og staveudvikling. Testene foretages af klassens dansklærer. Alle klasser testes endvidere i matematikprøver (MAT). Testen foretages af klassens matematiklærer. Fra skoleåret 2006/2007 har vi arbejdet vi med LUS (læseudviklingsstrategi), der er en evalueringsmetode, som retter sig mod elevernes læseudvikling.

Der laves endvidere en elevplan for alle skolens elever hvert skoleår. Elevplanen er udarbejdet af klassens lærere og har fokus på status på elevens udbytte af undervisningen og ikke mindst elevens udviklingsmål.

bla

Tilbagevendende begivenheder Projektopgave

På Tirsdalens Skole arbejder 8. og 9. klasse med projektopgave.

I projektperioderne er der til disse klasser tilknyttet to lærere.

Aske Andersen a few seconds ago
Tirsdalens Skole
R. Hougårdsvej 50
8960 Randers SØ