SkoleIntra is a school platform.

  • PersonaleIntra – et lukket intranet for skolens medarbejdere, hvor de finder vigtige oplysninger, resourcer og værktøjer.
  • ElevIntra – elevernes portal til information om undervisningen samt en række pædagogiske elementer.
  • ForældreIntra – informations- og kommunikationssystem mellem skole og hjem.
  • Skoleporten – skolens officielle hjemmeside og ansigt ud mod offentligheden.
  • InfoKiosk – bruges til at vise information som f.eks. dagens aktiviteter, nyheder og skemaændringer på skolens informationsskærme.
  • SMS-modul – giver mulighed for at sende SMS'er til forældre, lærere og elever.

About Tre Ege Skolen, Ryslinge

Read a bit more about Tre Ege Skolen, Ryslinge.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.

About Tre Ege Skolen, Ryslinge

Tre Ege Skolen, Ryslinge er en skole, der er fyldt med liv og kreativitet. Det er et livligt sted, der byder børnene velkommen i et miljø præget af god energi.

Der er noget for enhver smag på Tre Ege Skolen; børn kan vælge mellem musik-, kunst- og idrætsfaciliteter. Der er også mange spændende udefaciliteter, herunder en volleyballbane, en fodboldbane og en udendørs gymnastiksal. Alt dette tilbyder et miljø præget af masser af bevægelse og sjov.

Lærerne på Tre Ege Skolen stræber efter at give en afbalanceret læringsopplevelse, der understøtter børnenes akademiske, personlige og sociale udvikling. Alle lærere på skolen har høje kvalifikationer og ved, hvordan de bedst hjælper børnene med at mestre forskellige discipliner.

Derudover sikrer skolens ledelse, at alle medarbejdere følger de gældende regler for god faglig praksis. Derfor arbejder lærerne tæt sammen med forældrene om at fremme børnenes trivsel og akademiske præstationer og sikre de bedste muligheder for deres fremtidige succes.

Tre Ege Skolen er et sted, hvor læring foregår på mange niveauer; både indenfor og udenfor klasseværelset. Dette miljø styrker børnenes selvværd og øger deres motivation for at opnå mere end de tror, de kan opnå. Derudover giver det dem mulighed for at udvikle nye evner og styrke deres komplekse problemløsningsfærdigheder.

På Tre Ege Skolen anerkender vi, at alle børn er forskellige, hvilket betyder, at vi tilbyder et individualiseret læringsprogram til hvert barn. Vi stræber efter at lette overgangen fra barndom til teenagealderen og hjælper børnene med at finde deres egen vej i livet.

Hvis du leder efter et trygt miljø, hvor dine børn kan få den bedste læringsopplevelse, så er Tre Ege Skolen det rette sted for dig. Vi inviterer dig til at besøge os og se vores faciliteter selv - tag chancen og se hvor meget dine børn vil lære!

Aske Andersen a few seconds ago
Tre Ege Skolen, Ryslinge
Gråbjergvej 10
5856 Ryslinge