Aula is a closed area for parents of students at the school

Aula is an extension of the School Gate, but unlike the other parts of the School Gate, Aula is a protected area where only parents of students at the school have access. To enter the Aula, the user must enter the username and password. Based on this information, the user is given access to the relevant areas. Parents only have access to class pages that relate to the classes in which their own children attend. Aula is accessed via a menu item in the School Gate's main menu.

Aula is a tool that the school can use in connection with school homework. Parents and teachers with access to a class's pages in Aula can both retrieve information about the class, read messages to the class and participate actively with pictures, messages, messages, discussion posts, etc.

When first logging into Aula, the parent must use their username as well as an automatically generated first passcode. Once the first passcode is approved upon first login, the parent is redirected to a page where he or she must choose a personal password to use for future visits to Aula. Personal passwords must be at least 6 characters long.

Aula

You can download the guide below for Aula if you need a quick introduction to how to get started.
Get guide

About Vemb Skole

Vemb Skole Vision og værdigrundlag

Vision for Vemb Skole

Vi ønsker at fremme udviklingen af en skole, hvor eleverne føler sig trygge og glade for at komme og hvor der er gode betingelser for udvikling og læring.

Værdigrundlag for Vemb Skole

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle føler sig trygge og at alle er glade for at komme på skolen

Det betyder at:

 • alle skal vise hensyn til hinanden både i sprog og i omgangsform

 • alle skal behandle hinanden som ligeværdige mennesker

 • alle skal opleve at være en vigtig del af et positivt fællesskab

 • der skal være et tillidsfuldt samarbejde mellem alle partner

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en personlig udvikling og social læring

Det betyder at:

 • der skal være gode muligheder for oplevelser

 • der skal være plads til forskellighed

 • eleverne skal lære at samarbejde

 • der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed

På Vemb Skole finder vi det værdifuldt at alle får gode muligheder for en faglig indlæring.

Det betyder at:

 • der skal være tidssvarende undervisningsmaterialer og fysiske rammer

 • undervisningsformerne skal tilpasses de faglige emner og klassens elever

 • der skal være optimale udfordringer for den enkelte

 • der skal lægges vægt på en løbende faglig og pædagogisk udvikling af personalet

 • hver enkelt skal gøre sit bedste for at deltage positivt og aktivt i undervisningen

Formuleret efter drøftelse blandt alle skolens parter

Aske Andersen a few seconds ago
Vemb Skole
Skolegade 12
7570 Vemb

What is ForældreIntra?

Information- and communicationsystem for parents.

What is ElevIntra?

Portal for students with information about education and a lot of other tools.

What is LærerIntra?

Basismodule for employees of the school.